SEO guide / Søkemotoroptimalisering | Nett-Opp IT

SEO guide / søkemotoroptimalisering

Det hjelper lite med en fancy og innholdsrik nettside dersom ingen finner den.

Vi har laget en enkel SEO guide med de viktigste punktene for søkemotoroptimalisering.

Google og de andre søkemotorene ønsker best mulig resultat for sine brukere. Derfor har de utviklet strenge systemer for hvordan de mener en nettside skal bygges opp. Vi vet hvordan dette fungerer og sammen med oss kan du få din nettside opp ved relevante søk. Ingen ønsker seg urelevant trafikk uansett.

Mye av dette kan du faktisk gjøre selv. Derfor deler vi her noe av det mest essensielle i vår SEO guide / søkemotoroptimalisering. Det viktigste er at nettsidene er tilrettelagt for SEO.

Og ønsker du hjelp eller å sette vekk hele jobben så er vi selvsagt klare til å bistå!

Google & Facebook

I tillegg til søkemotoroptimalisering og SEO, har vi også erfaring med markedsføring både på Facebook og Google. Inkludert Google Analytics og Google Webmaster tools.

Test om nettsidene dine er mobilvennlige

Les mer
Responsivt design girmobilvennlige nettsider
Mobilvennlig

Minimum 50% av dagens internettbruk forgår på mobilen eller en annen bærbar enhet. Noe av det første Google sjekker er derfor hvor godt nettsidene passer til mobileenheter.

Google har et eget verktøy til å teste dette.

Klikk her for å komme dit.

Riktig oppbygging avnettsidene
Riktig oppbygging

For at det som står her i denne guiden skal være mulig å gjennomføre er det viktig at SEO tas med i planleggingen av nettsidene eller at de bygges om før selve SEO jobben starter. Dette må du sannsynligvis gjøre sammen med en webutvikler.

Et eksempel er å opprette egne sider for hvert tema/kategori/produkt. Dette er viktig for å kunne sette eksakte fokusnøkkelord og metabeskrivelser som treffer innholdet.

Fokus nøkkelordog "slugs"
Fokus nøkkelord / Slugs

For hver av sidene skal det velges et fokusord som beskriver nettsiden best mulig. Samtidig skal det være ord som potensielle besøkende vil søke på for å finne den informasjonen de er ute etter.

På denne siden har vi valgt "SEO guide". Og søkes det på "SEO Grenland" kommer denne artikkelen opp på førstesida.

"Slugs" eller URL er å få viktige ord inn i selve nettadressen. Her har vi brukt "/sokemotoroptimalisering-seo-grenland-skien-porsgrunn/" for å øke sjansen for at Google velger oss når brukere i vårt område søker på vårt fokussøkeord.

SEO tittelog metabeskrivelser
SEO tittel og Meta

SEO-tittelen er det som Google mest sannsynlig velger som overskrift på søkeresultatene. De kan også velge noe annet dersom de er uenig med valg av tittel og innhold. Det første ordet i tittelen skal være fokusrordet.

Metabeskrivelsen kan være opp til 160 tegn, men ikke mindre enn 135. Det bør inneholde fokusordet en gang og være en direkte respons til det brukeren søker på: "En kortfattet SEO guide for økt synlighet på Google. "

På samme måte skal også alle bilder beskrives.

Linker til andre nettsiderog sosiale medier
Link opp til andre!

Vær raus. Del andre nettsider. Dette liker Google. Kan dine brukere finne relevant info andre steder? Lag en link!

På samme måte, få andre til å linke opp til deg. Google anser andres anbefalinger som en stor kvalitetsfaktor. Spesielt om de kommer fra sosiale medier som Facebook, Twitter eller Google+.

Riktig mengdetekst og bilder
Tekst og bilder

Google mener at rundt 300 tegn er det optimale for å kunne beskrive et innhold kort og nøyaktig.

Teksten skal også være lettlest og enkel å forstå. Det finnes et system som måler dette, kalt "Flesch Reading Score". Det er uvisst hvor mye Google bryr seg om dette. Men det er viktig for å få brukerne, på en enkel måte, til å sette seg inn i hva nettsiden vil formidle.